Bursa Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Bursa Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir tarafa yönelik icra takibi kesinleştiğinde borçlunun taşınır ile taşınmaz mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz konabilir. Araç haczi ise tarafın üzerine kaydı bulunan ve taşınabilir özelliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu olan vasıtalara haciz konması işlemidir. Alacaklıdan gönderilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takip edilmesi onanmışsa alacağı olan şahıs borçlu adına kaydı bulunan motorlu taşıtların haczini isteyerek satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzeri bir durumun var olması halinde şahsa en iyi ve hukuk ile uyumlu bir özellikte destek verip sözü edilen problemi çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak için işinde deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kestirme yolları tercih edip şahsı herhangi bir adaletsizliğe uğramasından kurtarmaktayız.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş farklı biçimde kaldırır.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcranın takip edilmesine konu edilen borç bütün faizleri ile ve mevcutsa ceza koşullarıyla birlikte ödendiğinde araç üstündeki haciz kaldırılır. Fakat bahsettiğimiz ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması zorunludur. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayıp tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulmasının tespit edilmesi: Araç üzerine konulan araç haczi , icra dairesindeki memurların yanlışı sonucu yapılmış olabilir. Böyle bir olayda haciz koyan icraya itiraz dilekçesi yazılarak haczi kaldırılmalıdır . İlgili icra dairesi mevcut dilekçeyi reddeder ise en hızlı şekilde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri okur ve olası bir yanılgının olmasına kanıt geliştirirse haciz ivedilikle kaldırılmaktadır.
  • Borçlu taraf ve alacaklının anlaşma sağlayarak kayıtlı haczi kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan kişi ile anlaşmaya varılması durumunda alacağı olan kişinin isteği ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Hacizlerin zaman aşımı nedeni ile kalkması: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilen malların haczedilmesinden itibaren altı ay içinde alacağı olan şahıs satış istemelidir. Şayet alacaklı taraf bu süre içerisinde satış istemez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılır.
  • ispat tespit davası: Menfi tespit davası ile borçlu şahıs olarak gösterilen kişinin borcu olmadığına karar kılınırsa vasıta üstündeki haciz kalkar.

Bütün bu konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan herhangi bir hata ile araç üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış işlemi gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP