Bademli Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Bademli̇ Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Arsaya haciz koyma, söz konusu borcunu ödemeyen borcu olan tarafa alacaklının isteğiyle borçlu tarafın taşınmazının üzerine alacaklının isteği sonucunda icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması sürecidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler içerisinde borçlu taraf kendisine gönderilen ödeme buyruğuna usulüne uygun itiraz etmediğinde takip kesinleşir. Alacaklı alacağı ödemeyi tahsil etmek adına haciz isteminde bulunmalıdır. Şayet kişi haciz süreci başladıktan sonra alacaklıya borcun bütününü yatırmadığında ise haciz süreci gerçekleştirilecektir . Buna ek haciz konusu mal ve mülkler için alacaklı taraf bir yıl içinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 uyarınca yazılı istek neticesinde bahis konusu haciz ortadan kalkmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda epey ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; ilgili taraf arsası üzerine haciz konulacak veya hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Aksi halde arazinin satışını arsa alıcısının onayı olmadığı halde satış gerçekleşmeyecektir. Bu sebeple branşında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile hızlı ve hukuka uyumlu biçimde sürecinizi hayata geçirerek mağduriyetinizi sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın isteği ile borçlu olan kişinin yahut kuruluşun üzerinde yer alan arazisine icra dairesi tarafından haciz şerhi konmasından sonra borçlu kişinin, yeri üstüne konmuş haczin yok edilmesi için belli başlı aşamaları yapması zorunludur. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen bilgiler bağlamında şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu kişinin ya da borçlunun vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma talebinde bulunamaz. Fakat es geçmemek gerekir ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına hacze konu malın satışının alacaklı tarafınca istenilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer koşullar hayata geçmiş ise o yerdeki haciz kaldırılacaktır . Şayet alacaklı satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep kabul görmeyecektir. Borçlunun verecek olduğu taahhütle de yerin üstünde bulunan tapu haciz uygulaması kaldırılabilir. Buna rağmen ilgili taraf taahhüt etmiş olduğu zaman aralığında uyum göstermezse hapse tazyik çaptırılacaktır. Bu durumlara ekstra olarak haciz talebinde mevcut olan alacaklı her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda olası bir adaletsizliğe uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içinde en hızlı adımlar ile sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP