Bursa Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Bursa Arsa Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Araziye haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borçluya alacaklı tarafın talebiyle borçlu tarafın arsasının üzerine alacaklı tarafın isteği sonucunda icra müdürlüğü tarafınca haciz getirilmesi uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan süreler içinde borçlu kendisine iletilmiş olan ödeme emrine kuralına göre itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşmektedir. Alacaklı taraf ödeneği tahsil etmek adına haciz talep etmelidir. Eğer ilgili kişi haciz süreci başladıktan sonra alacaklıya borcun tamamını ödemediğinde haciz süreci gerçekleştirilir . Ekstra olarak haciz mevzusu mal ve mülkler adına alacaklı kişi bir sene içinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 uyarınca yazılı talep sonucunda söz konusu haciz ortadan kalkmış olacaktır. Alt kısımda epey ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtmeliyiz ki; ilgili taraf yeri üzerine haciz koyulacağını yahut hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Zıt halde yerin satış işlemini arsa alıcısının onayı olmadığı durumda satış işlemi gerçekleştirilemeyecektir . Bu sebeple alanında başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile hızlı ve hukuka uyumlu şekilde sürecinizi gerçekleştirerek yaşamış olduğunuz mağduriyeti sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının isteğiyle borçlu tarafın ya da kuruluşun üzerinde yer alan taşınmazına icra dairesi tarafından haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olan tarafın, taşınmazı üstüne konmuş haczin kaldırılması için belli başlı süreçleri yerine getirmesi gerekir. Haczin kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan detaylar doğrultusunda şayet borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın veya borçlu tarafın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma talebinde bulunmamaktadır. Yine de atlamamak gerekir ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına hacze konu yerin satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet durumlar gerçekleşmişse arazideki haciz kalkmış olacaktır. Şayet alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuş ise durumlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep reddedilecektir . Borçlu olan kişinin vereceği taahhüt ile de arazinin üzerinde yer alan tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Yine de ilgili taraf taahhüt ettiği zaman aralığında uymaz ise hapse tazyik mahkum edilecektir. Bu durumlara Buna ek olarak haciz talebinde mevcut olan alacaklı kişi her zaman haczin yok edilmesi talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi sonucunda muhtemel bir hak kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içinde en doğru uygulamalar ile sonuca ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP