Bademli Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Bademli̇ Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcra takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlunun evi üstüne haciz talebinde bulunulabilir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf yahut vekilin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından mülkün bulunduğu lokasyondaki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Gayrimenkul üstüne konan haczin kaldırılabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı altta daha detaylı anlatacağımız belirli şartların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunmak, haciz kalkması, menfi tespit davası, ilaveten tahsilat veya alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun ödenmesi

İcra aracılığıyla ev üstüne konulan haciz borcun bütününün ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kaydı konulduğunu belirleyip borçlu olana ilgili tutarın yatırılması ile haciz kaldırılabilmesi konusunda yol göstermektedir. Haczin koyulduğu dosya öğrenilip icraya dosyanın işli faizi, ödemesi ve vekalet giderlerinin hesaplanabilmesi adına talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenen tutarın icradaki vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak mülk üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma anlaşmasına varılması

Borcu olan taraf haciz konusu ödeyeceği borcu belirli süre içerisinde veya belirli vadelerle yatırabileceğini garantiye alırsa ev haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokol ile haczin kalkabilmesi söz konusu olabilir. Bu husus için icra müdürlüğüne talepte bulunulmalıdır. İstek neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz kaldırılması

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haciz durumunda alacaklının satış isteyebilme zamanını 1 sene olarak belirlenmiştir. Güncel süre içerisinde alacaklı satış talebinde bulunmazsa ev üstündeki haciz kalkar ve tapuya kaleme alınacak müzekkere ile haczin kaldırılmaktadır.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu kişi, icra takibinde borcu olan kişi olmadığı savunmasında ise menfi tespit davası açabilir. Benzer bir halde borçlu kişi ya da ev haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup ilgili tutarın hepsini vezneye depo ederek mülk üstündeki haczin kalkmasını talep edebilir.

haricen tahsil yahut alacaklardan feragat etmek

Alacaklı veya vekaleti olan kişi borcu aldığını veya alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne ifade ederse ev üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size minimum zaman içinde en güvenli tekniklerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP