Bursa Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Bursa Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip işleminin kesin olmasından sonra borçlu olan tarafın taşınmazı üzerine haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi veya vekilin talebi üstüne icra müdürlüğü tarafınca gayrimenkulün yer aldığı lokasyondaki tapuya yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Mülk üzerine koyulan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatı aşağıda daha detaylı anlatacağımız bazı şartların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözünde bulunmak, haczin düşürülmesi, menfi tespit davası, ilaveten tahsilat veya alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Taşınmaz Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra aracılığı ile taşınmaz üzerine konan haciz borcun hepsinin yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyip borçluya ilgili tutarın yatırılması ile haciz kaldırılabilmesi kapsamında yardımcı olmaktadı. Haciz konduğu evrak öğrenilerek icraya evrakın işli faizi, masrafı ve vekalet ödemesinin hesaplanması için başvuruda bulunulur. Bunun üstüne belirlenmiş olan borcun icra veznesine ödenmesi ile icra tapuya müzekkere yazarak mülk üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu taraf haciz mevzusu ödemesini belli süre içerisinde ya da bazı vadelerle ödeyebileceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokol ile haciz kalkabilmesi mevzu bahis olabilir. Mevcut konu için icraya başvuruda bulunulur. Başvuru sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Şayet unutulmamalıdır ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haczin düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haciz halinde alacaklının satış isteme zamanını 1 yıl olarak belirlenmiştir. Güncel zaman içinde alacaklı satış başvurusunda bulunmaz ise taşınmaz üzerindeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haczin kalkmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu taraf, takipte borçlu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir halde borçlu veya ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup borcun tamamını vezneye depo ederek taşınmaz üstündeki haczin düşmesini talep eder.

ilaveten tahsil ya da alacaklardan feragat

Alacaklı veya vekaleti olan kişi borcu aldığını veya alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne bildirirse gayrimenkul üstündeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size azami zaman zarfı içerisinde en güvenli yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP