Bademli İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Bademli̇ İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Takip kesin olduktan sonra sonrasında borçluya ait olan iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı taraf ya da vekilin talebi üzerine icra tarafından iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılan müzekkereyle koyulur. Aynı zamanda daire tarafınca müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile koyulan haciz kaldırılır İş yeri üzerine konmuş olan haczin kalkması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen aşamalarda çok daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunması, haczin düşmesi, menfi tespit davası, haricen tahsilat ve alacaktan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konan haciz mevcut borcun tamamının yatırılması ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üzerinden tapunun kaydının konulduğunu belirleyip borçlu tarafa borcun yatırılması ile haczin kaldırılması bağlamında destek sağlamaktadır. Haczin konduğu evrak öğrenilerek ilgili müdürlüğe mevcut evrakın işlenmiş olan faizi, masrafı ve vekalet masrafının toplanması için talepte bulunulur. Bunun üstüne belli olan tutarın icra veznesine ödenmesi ile icra müdürlüğe müzekkere kaleme alıp şirket, büro ya da ofis üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borçlu kişi ya da kurum, haciz konusu borcunu belli zaman içerisinde veya belli sürelerle yatırabileceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokolle mevcut haczin kalkabilmesi bahis konusu olabilir. Mevcut husus için ilgili müdürlüğe talepte bulunulmalıdır. Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İİK'de mevcut borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün yerine getirilmemesi halinde zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin kalkması Talep sonucu müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de mülklerin haczinde alacaklının satış talebinde bulunma zaman zarfı bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde alacaklı taraf satış isteminde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca kaleme alınacak olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılan olan haciz düşürme dilekçesi ile beraber ilgili kuruma koyulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, icra takibinde borcu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borçlu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvuruda bulunup borcun bütününü icra ödeme noktasına depo ederek ev üstündeki mevcut haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı taraf yahut vekaleti olan taraf borcu tahsilat yaptığını yahut alacaktan feragat edebileceğini ilgili makama beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içerisinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP