Bursa İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Bursa İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takibi kesinleştikten sonrasında borçlu tarafa ait iş yerine ilişkin haciz istenebilmektedir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan taraf ya da vekilin talebi üzerine icra tarafından iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılacak müzekkereyle koyulmaktadır. Öte yandan icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle koyulan haciz kaldırılabilir İş yeri üzerine konulan mevcut haczin kalkması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacağımız belli durumların var olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, mevcut haczin düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten alacak ve tahsilattan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konmuş olan haciz mevcut borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üstünden tapunun kaydının konduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa mevcut borcun yatırılmasıyla haczin kalkması bağlamında destek olmaktadır. Haczin konulduğu evrak öğrenilerek ilgili müdürlüğe dosyanın işlenmiş faizi, ödemesi ve vekalet ücretinin toplanması için başvuruda bulunulur. Bunun üzerine belirlenmiş olan meblağın icra veznesine ödenmesi ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alarak ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borçlu taraf veya kuruluş, haczin konusu borcunu belli başlı zaman içerisinde yahut belli başlı vadeler ile ödeyebileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokol ile haczin kaldırılması söz konusu olur. Mevcut konu için ilgili müdürlüğe başvuruda bulunulur. Başvuru neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün gerçekleştirilmemesi durumunda tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin kalkması Başvuru sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczedilmesinde alacaklı olan tarafın satış talep etme müddeti bir yıl olarak belirlidir. Bu süre içerisinde alacaklı taraf satış isteğinde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılması planlanan olan haciz düşürme dilekçesiyle beraber iş yerine konmuş olan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, takipte borcu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilir. Böyle bir olayda borçlu ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup mevcut borcun hepsini icra veznesine depo ederek konuttaki mevcut haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak yahut tahsilden feragat etmek

Alacaklı kişi yahut vekaleti olan taraf ödemeyi tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini ilgili müdürlüğe beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içerisinde en doğru tekniklerle çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP