Bakırköy Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Bakırköy Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir şahsa karşı icra takibi kesinleştiğinde borçlu kişinin taşınmaz ve taşınır mallarına, bankadaki hesaplarına ve hisse senetlerine haciz koyulabilir. Araç hacziyse şahsın üstüne kaydı bulunan ve taşınabilen niteliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu araçlara haciz konması işlemidir. Alacağı olan kişi tarafından gönderilen ödeme emrinin bildiriminden sonra takibi kesinleşmişse alacağı olan şahıs borçlu kişi adına kaydı bulunan motorlu vasıtaların haczini isteyerek satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzer bir durumun varlığı halinde kişiye en iyi ve hukuka uygun bir biçimde destek verip bahsi geçen problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak için işinde nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kısa ve doğru yöntemleri tercih ederek şahsı herhangi bir adaletsizliğe uğramaktan kurtarıyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üstündeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı 5 alternatifli nitelikte kaldırabilir.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takip edilmesine konu edilen borç tüm faizleriyle ve var ise ceza şartlarıyla birlikte ödendiğinde vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Şayet bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan icraya yapılması şarttır. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayıp şahsı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış konulduğunun belirlemesi: Araç üstüne koyulan araç haczi , icra dairesindeki memurların bir anlık yanlışı sonucu yapılmış olabilir. Böyle bir halde haciz koyan icra dairesine itiraz yazısı verilip haczi kaldırılmalıdır . İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddeder ise en çabuk şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri tetkik eder ve olası bir yanılgının olup olmadığında kanıt getirirse haciz hemen kalkmaktadır.
  • Borçlu ve alacaklı olan kişinin anlaşma sağlayarak kaydı olan haczi kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan taraf ile mutabık olunması halinde alacaklının isteği ile vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Haczin süre sebebiyle kalkması: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilen malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı kişi satış talep etmelidir. Şayet alacaklı taraf bu zaman zarfı içinde satış talep etmez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılır.
  • Menfi tespit davası: Menfi tespit davası ile borcu olan kişi olarak adlandırılan kişinin borçlu olmadığına karar onanır ise vasıta üstündeki haciz kalkar.

Tüm mevcut konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli donanım ve hız gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılan herhangi bir hata ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılamaz ve satış gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içerisinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP