Bakırköy Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Bakırköy Arsa Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Araziye haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borcu olan tarafa alacaklının isteğiyle borçlu olanın arsasının üzerine alacaklının isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz getirilmesi uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan süreler içerisinde borçlu kendisine iletilmiş olan ödeme emrine yöntemine göre itiraz etmediği takdirde takip mutlak olur. Alacaklı kişi ödemesini tahsil etmek için haciz isteğinde bulunmalıdır. Eğer ilgili taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun tümünü yatırmadığı takdirde haciz uygulaması gerçekleştirilir . Buna ek olarak haciz konusu mallar için alacaklı bir yıl içinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 gereğince yazılı istek sonucunda bahse konu haciz ortadan kaldırılacaktır . Aşağıda çok daha ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtmeliyiz ki; kişi yeri üzerine haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Aksi durumda yerin satışını arsa alıcısının izni olmadığı ihtimalde satış süreci sonuçlandırılamayacaktır. Dolayısıyla işinde profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde sürecinizi hayata geçirerek mağduriyetinizi giderebilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının talebi ile borçlu kişinin yahut kurumun üstünde bulunan arsasına icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlu kişinin, taşınmazı üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belli başlı uygulamaları yapması zorunludur. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı anlayabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen bilgiler doğrultusunda eğer borç bütün dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin ya da borçlu olanın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme isteğinde bulunmamaktadır. Buna rağmen atlamamak lazımdır ki haczin kalkmasını istemek için haciz konusu malların satışının alacaklı tarafınca istenilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması isteği kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet koşullar hayata geçmiş ise arazideki haciz kalkacaktır. Şayet alacaklı kişi satış talebinde bulunmuş ise şartlar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek kabul görmeyecektir. Borçlu olan tarafın verecek olduğu taahhüt ile de arsanın üstünde bulunan tapunun haczi kaldırılır. Fakat ilgili taraf taahhüt ettiği zamana uyum sağlamaz ise cezaya (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bu durumlara ekstra olarak haciz talebinde yer alan alacaklı her zaman haczin yok edilmesi talebinde bulunabilecektir. Bütün bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde herhangi bir hak kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içinde en doğru uygulamalar ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP