Bakırköy Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Bakırköy Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcra takip işleminin kesinleşmesinden sonra borçlu olan tarafın taşınmazı üstüne haciz istenebilmektedir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf yahut vekilin isteği doğrultusunda icra müdürlüğü tarafından gayrimenkulün yer aldığı konumdaki ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Ev üzerine koyulmuş olan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatı alt kısımda daha detaylı anlatacağımız bazı şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme taahhüdünde bulunulması, haczin düşmesi, menfi tespit davası, ilaveten tahsil ve alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Taşınmaz Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun yatırılması

İcra aracılığıyla mülk üzerine koyulan haciz borcun hepsinin yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu olan kişiye tutarın yatırılması ile haciz kaldırılması konusunda yol göstermektedir. Haczin konduğu evrak öğrenilip icraya dosyanın işlenmiş olan faizi, masrafı ve vekalet giderlerinin hesaplanabilmesi adına istekte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenmiş olan tutarın vezneye yatırılması ile icra tapuya müzekkere kaleme alıp ev üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme anlaşmasına varılması

Borcu olan kişi haciz konusu ödeyeceği tutarı belirli zaman içerisinde veya bazı vadeler ile yatıracağını garanti ederse ev haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokolle haczin kaldırılabilmesi söz konusu olabilir. Mevcut husus için icra müdürlüğüne talepte bulunulmaktadır. İstek sonucu müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İİK'de tutarın yatırılmaması değil verilmiş olan sözün hayata geçirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haczin kaldırılması

İİK'de taşınmazların haciz halinde alacaklının satış isteyebilme süresini 1 yıl olarak belirlenmiştir. Mevcut süre içinde alacaklı satış talebinde bulunmaz ise ev üzerindeki haciz düşer ve tapuya kaleme alınacak müzekkereyle haczin kalkmaktadır.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu taraf, takipte borcu olan kişi olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Bu tarz bir durumda borcu olan kişi yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup borcun hepsini icra veznesine depo edip mülk üzerindeki haczin kaldırılmasını talep edebilir.

haricen tahsil ya da alacaklardan feragat

Alacaklı yahut vekaleti olan kişi borcu aldığını yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne ifade eder ise gayrimenkul üstündeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size asgari süre içinde en güvenli yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP