Bakırköy İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Bakırköy İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Takip kesinleştikten sonrasında borçlu tarafa ait olan iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı yahut vekil şahsın talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkere ile koyulmaktadır. Öte yandan icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle konulan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne koyulan haczin kaldırılması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca alt kısımda çok daha ayrıntılı anlatacağımız belli durumların varlığına dikkat edilir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesinde bulunulması, kararın düşmesi, menfi tespit davası, hariç olarak alacak ve tahsilattan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konmuş olan haciz mevcut borcun tamamının yatırılması ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üstünden tapunun kaydının konulduğunu belirleyerek borçluya mevcut borcun yatırılmasıyla haciz kaldırılması hususunda yardımcı olmaktadır. Haczin konduğu evrak öğrenilerek icraya mevcut dosyanın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekillik masrafının toplanması adına talepte bulunulmalıdır. Bunun üzerine belli olan miktarın vezneye yatırılması ile icra müdürlüğe müzekkere kaleme alarak iş yeri üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu olan şahıs ya da kurum, haczin konusu borcunu belli başlı zaman içerisinde veya belli başlı süreler ile yatıracağını garanti ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının kaleme alacağı bir protokol ile haczin kalkması mevzu bahis olmaktadır. Bu husus için icra müdürlüğüne başvuruda bulunulur. Talep neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İİK'de mevcut borcun ödenmemesi değil verilen sözün yerine getirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kalkması Talep sonucunda müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de mülklerin haczi durumunda alacaklı olan kişinin satış talep etme zaman zarfı 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde alacaklı şahıs satış başvurusunda bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılan müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İcra İflas Kanunu (106 - 110) uyarınca yazılacak olan haciz düşürme dilekçesiyle birlikte ilgili kuruma konmuş olan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borcu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir durumda borçlu veya iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup mevcut borcun tamamını icra veznesine depo ederek evdeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı veya vekaleti olan taraf ödemeyi tahsil ettiğini veya alacaktan feragat edebileceğini ilgili müdürlüğe beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari zaman içinde en doğru yöntemlerle çare ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP