Bakırköy Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Bakırköy Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı kişinin isteği ile borçlunun gayrimenkulleri üzerine idari ve adli makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zaman içerisinde borçlu kişi kendisine gönderilen ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi ödemesini tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer ki kişi haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı olana borcun bütününü yatırmaz ise haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ek olarak haciz konusu mallar adına alacaklı kişi bir yıl içinde satış talebinde bulunmaz ise bahsi geçen haciz kendiliğinden yok olmuş olmaktadır. Alt kısımda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gerekir ki taraf mevcut tapusu üstüne haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. İşinde donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olan şahsın talebi ile borçlu kişinin mal ve mülklerine el koyulduktan sonra borçlu kişi tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan aşamaları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kalkması için öncelikle haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan bilgiler doğrultusunda eğer ki borç tüm dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan şahsın veya borçlu kişinin vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunulmamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep etmek adına haciz konusu malın satış uygulamasının alacaklı taraf tarafından talep edilmiş olmaması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımı sonrasında şayet koşullar gerçekleşmiş ise tapudaki haciz kaldırılır. Eğer alacaklı şahıs satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep reddedilecektir. Borçlu şahsın vereceği taahhütle dahi tapuya gelen hacizler kaldırılabilir. Şayet kişi taahhüt ettiği süreye uyum sağlamaz ise hapis cezasına mahkum edilecektir. Bütün hepsine ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı olan şahıs her zaman haczin kaldırılması isteğinde bulunabilir. Bütün bu bahsedilenler bağlamında belirtilmesi gereklidir ki tapu haczi kaldırma uygulaması sonucunda muhtemel bir hak kaybına uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemler ile sonuca ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP