Bala Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Bala Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçlu olan taraf aleyhine icra takibi başlatıldıktan sonra tarafın taşınır mallarına da haciz mevzu bahis olmaktadır. Kesinleşmiş icra takibince alacaklı şahsın isteğiyle borçlu olanın ismine kayıtlı olan araç üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonrasında haczi olan araba için satış talebine bulunarak alacağına ulaşır. Haczi olan aracı alan kişi vasıta üstündeki hacizden haberdar olabilmektedir. Arabayı satın alır iken araba üstündeki hacizle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçluya benzeri bir durumda yardımcı olmakta, hacizli vasıtanın satışını engellemek adına en doğru ve pratik seçenekleri sunmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üstünde mevcut olan haciz icra evraklarında bulunan ödemeler ve borcun tamamının ödenmesiyle kalkmaktadır. Fakat vasıta üstündeki mevcut hacizlerin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icra görevlisinin bir hatasından kaynaklı olmaktadır. İlgili makama mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp vasıta üstündeki var olan hacizlerin kaldırılması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icradaki görevlinin hatalarını çok daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir aksi netice ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakları saklıdır. Alacaklı kişiyle anlaşarak da araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Açıkladığımız senaryolara ilave olarak arabaya haciz konduktan sonra 6 ay içinde alacaklı olan taraf haczi olan araba hakkında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda bu olay şöyle hükme alınmıştır. Bir malın satışının yapılabilmesi resmi zaman içerisinde istenmez ya da istek geri alınıp da resmi müddet içinde yenilenmez ise o mal üzerindeki haciz kalkar. Haczi olan vasıtanın satışının yapılabilmesi yönünde talep bir defa geriye alınabilir. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak görüşmeler neticesinde hacizlerinin kalktığının tespit edilmesi durumunda, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem alakalı daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince var olan hacizlerin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı olan taraf mevcut vasıtaya yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası benzeri bütün giderlerden sorumlu olabilmektedir. Son olarak şayet borçlu olan şahıs kesinleşmiş icra takibinde borçlu olan şahıs olmadığını düşünüyorsa menfi tespit davası açabilmektedir. Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma işlemi taraflar adına karmaşık ve zor olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP