Bala Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Bala Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir tarafa yönelik icra takibi kesinleşince borçlu olanın taşınmaz ile taşınır mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve hisselerine haciz koyulabilir. Araç haczi ise şahsın üzerine kaydı bulunan ve taşınabilen niteliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu araçlara haciz konması uygulamasıdır. Alacaklı tarafınca gönderilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takip kabul edilmişse alacağı olan kişi borçlu taraf adına kayıtlı motorlu vasıtaların haczini isteyip satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzer bir durumun varlığı halinde kişiye en pratik ve hukuk ile uyumlu bir nitelikte destek verip söz konusu problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırmaktayız. Araç üzerindeki haczi kaldırmak için alanında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kestirme ve doğru uygulamaları seçerek şahsı herhangi bir haksızlığa uğramasından kurtarıyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üzerindeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı 5 çeşitli yapıda kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takibine konu olan borç tüm faizleri ile ve mevcut ise ceza şartlarıyla beraber ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan icraya yapılması zorunludur. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayarak kişiyi büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlışlıkla konulmasının tespiti: Vasıta üzerine konulan araç haciz, dairedeki memurların bir anlık yanılgısı sonucunda yapılmış olabilir. Bu tarz bir halde haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz yazısı yazılıp haczi kaldırılmalıdır . İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddeder ise en pratik şekilde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri tetkik eder ve herhangi bir yanılgının olmasına kanıt getirirse haciz ivedilikle kaldırılır.
  • Borçlu ve alacaklı kişi anlaşıp haczin kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı şahıs ile anlaşmaya varılması durumunda alacaklının talebiyle vasıta üzerindeki haciz kalkar.
  • Hacizlerin süre nedeni ile kalkması: İİK’ye göre taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı kişi satış talep etmelidir. Fakat alacağı olan şahıs mevcut süre içerisinde satış istemez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilmektedir.
  • ispat tespit davası: İspat tespit davası ile borcu olan şahıs olarak adlandırılan kişinin borcu bulunmadığında karar verilir ise vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Tüm mevcut hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan olası bir hata ile araç üzerindeki haciz kaldırılamaz ve satış gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az zaman içerisinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP