Bala Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Bala Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, bahse konu borcunu yatırmayan borcu olan tarafa alacaklının isteği ile borçlu olan kişinin yerinin üzerine alacaklının talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafından haciz koyulması sürecidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen müddetler içerisinde borçlu kişi kendine gönderilen ödeme buyruğuna kuralına uygun itiraz etmediği takdirde takip mutlak olur. Alacaklı kişi alacağını tahsil etmek adına haciz isteminde bulunmalıdır. Şayet taraf haciz süreci başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun hepsini yatırmadığı takdirde haciz süreci gerçekleştirilir . Ekstra olarak haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı 1 sene içinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 gereğince yazılı talep neticesinde söz konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . İlerleyen kısımlarda daha detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili taraf arsası üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Karşıt durumda arsanın satışını arsa alıcısının rızası olmadığı ihtimalde satış süreci gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden alanında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uyumlu biçimde işleminizi gerçekleştirerek yaşadığınız mağduriyeti sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının talebiyle borçlu olan kişinin ya da kuruluşun üstünde yer alan taşınmazına icra dairesince haciz şerhi konulmasından sonra borçlu olan kişinin, taşınmazı üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belirli süreçleri yapması zorunludur. Haczin kaldırılması için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan detaylar bağlamında şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın yahut borçlunun vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamamaktadır. Fakat atlamamak gerekir ki haczin kaldırılmasını istemek adına hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklıdan istenilmemiş olması zorunludur. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar hayata geçmişse arazideki haciz kalkacaktır. Eğer alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek yok sayılacaktır. Borçlu olanın vermesi mecburi taahhütle de yerin üzerinde bulunan tapu haczi kaldırılabilir. Fakat taraf taahhüt verdiği süre aralığına uyum göstermez ise cezaya tazyik çaptırılacaktır. Bunlara buna ilaveten haciz isteğinde yer alan alacaklı kişi her zaman haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda herhangi bir haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içerisinde en doğru yöntemlerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP