Bala Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Bala Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlu şahsın mülkü üstüne haciz talebinde bulunulabilir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf yahut vekaleti olanın isteği üstüne icra tarafından evin bulunduğu yerdeki tapuya yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Mülk üstüne konan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatlığı alt kısımda daha ayrıntılı anlatacağımız belirli şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme anlaşmasında bulunmak, haczin kalkması, menfi tespitinin davası, ilaveten tahsilat ve alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun yatırılması

İcra aracılığıyla taşınmaz üzerine konulan haciz borcun bütününün yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kayıtları konulduğunu belirleyip borçluya borcun ödenmesiyle haciz kaldırılabilmesi konusunda yol göstermektedir. Haciz koyulduğu dosya öğrenilip icraya evrakın işli faizi, gideri ve vekalet ödemesinin hesaplanabilmesi için talepte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenmiş olan miktarın icra veznesine ödenmesi ile icra tapu müdürlüğüne müzekkere yazıp mülk üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme garantisi verilmesi

Borçlu haciz mevzusu ödemesini belli süre içerisinde ya da belli başlı vadelerle ödeyeceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma uzmanının kaleme alacağı bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu konu adına icra müdürlüğüne istekte bulunulmaktadır. İstek sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmaması gereklidir ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz kalkması

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haczi halinde alacaklı tarafın satış isteme zamanını 1 yıl olarak belirlenmektedir. Mevcut zaman zarfı içerisinde alacağı olan kişi satış talebinde bulunmaz ise ev üstündeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kalkar.

  • ispat tespit davası

Borçlu kişi, icrada borcu olan kişi olmadığı savunmasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borçlu kişi yahut ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup ilgili borcun hepsini icradaki vezneye depo edip taşınmaz üzerindeki haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

haricen tahsil yahut alacaktan feragat etmek

Alacağı olan taraf veya vekaleti olan kişi borcu aldığını veya alacaktan feragat ettiğini icraya bildirir ise gayrimenkul üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size asgari süre içinde en doğru teknikler ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP