Bala İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Bala İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Takip işlemi kesin olduktan sonra sonra borçlu olan kişiye ait olan iş yerine ilişik haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan taraf ya da vekil şahsın talebi üzerine icra tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle koyulur. Ayrıca icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile konulan haciz kaldırılır İş yeri üzerine koyulan haczin kalkabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından aşağıda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz belirli etkenlerin varlığına dikkat edilir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, kararın düşmesi, menfi tespit davası, ek olarak alacak ve tahsilden caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konan haciz mevcut borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üzerinden tapunun kaydının konulduğunu belirleyerek borçluya mevcut borcun ödenmesiyle haczin kaldırılabilmesi konusunda yardımcı olmaktadır. Haczin konulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işlenen faizi, masrafı ve vekalet masrafının hesaplanması adına talepte bulunulur. Bunun üzerine belirlenen miktarın icra ödeme noktasına yatırılması ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak ilgili çalışma ortamı üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borcu olan şahıs veya kurum, haciz konusu borcunu belli başlı zaman içerisinde yahut belli başlı sürelerle yatıracağını garanti ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokolle haczin kalkabilmesi söz konusu olur. Mevcut konu adına icra müdürlüğüne talepte bulunulur. Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İİK'de mevcut borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün hayata geçirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin geçersiz olması Başvuru sonucunda müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda taşınmazların haczinde alacaklının satış talebinde bulunma müddeti 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde alacaklı şahıs satış isteminde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılan olan haciz düşürme dilekçesiyle birlikte iş yerine koyulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borcu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borcu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup mevcut borcun hepsini vezneye depo edip evdeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak yahut tahsilden feragat etmek

Alacaklı veya vekili ödemeyi aldığını veya alacaktan feragat edebileceğini ilgili makama iletirse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içerisinde en güvenilir tekniklerle çare ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP