Balat Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Balat Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçlu olan şahıs aleyhine icra takibi başlangıcından sonra kişinin taşınabilir mallarına dahi haciz söz konusu olabilir. Kesinleşen icra takibine karşı alacaklı tarafın isteği ile borçlu tarafın adına kaydı olan araç üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz uygulaması sonra hacizli araba adına satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşabilmektedir. Haczi olan arabayı alan şahıs araba üzerindeki haczinden haberdar olabilir. Arabayı satın alır iken vasıta üstündeki hacziyle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçluya benzeri bir durumda yardımcı olmakta, hacizli arabanın satılmasını engellemek adına en doğru ve hızlı seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üstünde mevcut olan haciz icra evrakında bulunan ödemeler ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkabilmektedir. Yine de araba üstündeki mevcut haczin kalkmasının tek yöntemi bu değildir. Haciz kaydı icra görevlisinin bir yanlışından kaynaklı olabilir. İlgili makama mevcut konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınarak araç üzerindeki var olan haczin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icradaki görevlinin yanlışını daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir negatif netice ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru hakkı gizlidir. Alacaklı kişiyle anlaşarak da vasıta üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Açıkladığımız durumlara ek olarak vasıtaya haciz koyduktan sonra 6 ay içinde alacaklı haczi olan araba kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda mevcut durum şu şekilde hüküm altına alınmıştır. Bir malın satılması kanuni zaman içinde istenmez yahut istek geri alınıp da kanuni zaman içinde yenilenmez ise mevcut mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli vasıtanın satılabilmesi bağlamındaki talep bir kere geri alınabilmektedir. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı olan malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi iptal edilir ve işlem alakalı icraya bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince haczin kalkmasına sebep olan alacaklı mevcut vasıtaya yönelik olarak, haczedilmesi ve korunması benzeri bütün masraflardan görevli olmaktadır. Son olarak eğer borçlu olan taraf kesinleşen icra takibinde borçlu olan taraf olmadığını savunuyor ise menfi tespit davası açabilir. Tüm bu konular ele alındığında araba haciz kaldırma işlemi taraflar adına karmaşık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizleri minimum zaman içerisinde en güvenilir tekniklerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP