Balat Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Balat Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir tarafa yönelik icra takibi kesinleşince borçlu şahsın taşınmaz ile taşınır mallarına, bankasındaki hesaplarına ve senetlerine haciz konulabilir. Araç haczi ise kişinin üstüne kayıtlı olan ve taşınır özelliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motoru olan vasıtalara haciz getirilmesi uygulamasıdır. Alacaklı tarafınca gönderilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takip kabul edilmiş ise alacağı olan taraf borcu olan kişi adına kayıtlı motorlu taşıtların haczini isteyerek satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzeri bir durumun varlığı halinde şahsa pratik ve hukuk ile uyumlu bir özellikte destek verip söz edilen problemi çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak adına alanında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kısa ve doğru uygulamaları tercih ederek kişiyi herhangi bir hak kaybına uğramaktan kurtarmayı hedefliyoruz.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Araç üzerindeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş alternatifli şekilde kaldırır.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takibine konu edilen borç tüm faizleri ile ve mevcutsa ceza şartları ile beraber ödendiğinde vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilir. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili daireye yapılması şarttır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayıp şahsı büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulmasının tespit edilmesi: Araç üzerine konulan araç haczi , dairedeki görevlilerin yanılgısı neticesinde yapılmış olabilmektedir. Böyle bir olayda haciz koyan icraya itiraz yazısı verilip haczi kaldırılır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddeder ise en hızlı biçimde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve olası bir yanılgının olmasına kanıt geliştirirse haciz ivedilikle kalkar.
  • Borcu olan taraf ve alacaklı taraf anlaşma sağlayarak haciz kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacaklı kişi ile mutabık olunması halinde alacaklı olan tarafın isteğiyle vasıta üstündeki haciz kaldırılır.
  • Haczin süre nedeni ile düşmesi: İİK’ye uygun olarak taşınır malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacağı olan taraf satış istemelidir. Şayet alacağı olan şahıs bu süre zarfı içinde satış istemezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılır.
  • karşıt tespit davası: İspat tespit davasıyla borçlu kişi olarak nitelendirilen tarafın borcu olmadığına karar verilir ise araç üzerindeki haciz kalkar.

Tüm bu konular incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli hukuksal donanım ve hız gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan herhangi bir hatayla araç üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış uygulaması gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az zaman içerisinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP