Balat Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Balat Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Arsaya haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borçlu kişiye alacaklının talebi ile borçlu olan kişinin arsasının üzerine alacaklının talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan süreler içerisinde borcu olan kişi kendisine gönderilen ödeme buyruğuna usulüne göre itiraz etmediği takdirde takip mutlak olur. Alacaklı alacağını tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer ilgili kişi haciz süreci başladıktan sonra alacaklıya borcun hepsini yatırmadığında ise haciz süreci gerçekleşecektir. Ekstra olarak haciz konusu mal ve mülkler için alacaklı bir sene içinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 uyarınca yazılı talep sonucunda söz konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . Aşağıda oldukça ayrıntılı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; ilgili taraf taşınmazı üzerine haciz koyulacağını veya hacizli olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Aksi durumda arsanın satışını arsa alıcısının rızası olmadığı senaryoda satış işlemi sonuçlandırılamayacaktır. Bu nedenle işinde uzman arsa haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun biçimde sürecinizi gerçekleştirerek yaşadığınız haksızlıkları giderebilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının talebi ile borçlunun ya da şirketin üstünde yer alan taşınmazına icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlu olan kişinin, yeri üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belli uygulamaları gerçekleştirmesi şarttır. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan bilgiler bağlamında şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun ya da borçlunun vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme isteğinde bulunamaz. Yine de atlamamak lazımdır ki haczin kalkmasını istemek için hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer durumlar gerçekleşmiş ise arazideki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı satış isteğinde bulunmuşsa şartlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep yok sayılacaktır. Borçlu tarafın vermesi gereken taahhüt ile de arazinin üstünde bulunan tapu haczi kaldırılabilir. Fakat ilgili kişi taahhüt vermiş olduğu zamana uyum sağlamaz ise hapse (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bu durumlara buna ek haciz talebinde bulunan alacaklı her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda olası bir haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içerisinde en hızlı uygulamalar ile çareye ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP