Balat Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Balat Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu kişinin gayrimenkulü üzerine haciz istenebilir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi ya da vekilin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından gayrimenkulün yer aldığı konumdaki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Ev üzerine konulan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatı alt kısımda daha detaylı anlatacağımız bazı koşulların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, haczin kaldırılması, menfi tespit davası, haricen tahsil ve alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ev Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borç yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığıyla gayrimenkul üstüne koyulan haciz borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kayıtlarının konduğunu belirleyip borçlu olan kişiye tutarın yatırılmasıyla haciz kaldırılabilmesi kapsamında yardımcı olmaktadı. Haciz koyulduğu dosya öğrenilerek icraya evrakın işlenmiş olan faizi, masrafı ve vekalet ödemesinin hesaplanabilmesi adına istekte bulunulur. Bunun üzerine belirlenen tutarın icra veznesine yatırılması ile icra müdürlüğe müzekkere yazıp ev üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme sözü verilmesi

Borçlu kişi haciz mevzusu ödeyeceği miktarı belli başlı zaman içinde ya da bazı vadelerle yatırabileceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi söz konusu olabilir. Mevcut konu için icraya istekte bulunulmalıdır. Talep sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haciz kaldırılması

İcra ve İflas Kanun’da taşınmazların haczi halinde alacaklının satış isteme zamanını 1 yıl olarak belirlenmektedir. Bu zaman içinde alacaklı satış talebinde bulunmaz ise gayrimenkul üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle haczin kaldırılmaktadır.

  • menfi tespit davası

Borçlu kişi, icrada borcu olan taraf olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilir. Böyle bir durumda borçlu taraf yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup borcun bütününü icra veznesine depo ederek ev üstündeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

ilaveten tahsil veya alacaktan feragat etmek

Alacağı olan taraf yahut vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne ifade eder ise taşınmaz üzerindeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size asgari süre içerisinde en güvenli teknikler ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP