Balat İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Balat İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takip işlemi kesin olduktan sonra sonrasında borçlu kişiye ait iş yerine ilişik haciz istenebilir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı taraf veya vekil olan tarafın talebi üzerine icra tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle koyulmaktadır. Öte yandan daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılan müzekkereyle konulan haciz kaldırılabilir İş yeri üzerine koyulan mevcut haczin kalkması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından alt kısımda çok daha detaylı anlatacağımız belli şartların varlığına dikkat edilmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haciz düşmesi, ispat davası, ek olarak alacak ve tahsilattan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konmuş olan haciz mevcut borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyip borçlu tarafa mevcut borcun ödenmesiyle haciz kaldırılması hususunda destek sağlamaktadır. Haczin konduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne mevcut evrakın işlenmiş faizi, ödemesi ve vekalet ödemesinin ayarlanması için başvuruda bulunulur. Mevcut durumun üstüne belli olan meblağın icra veznesine yatırılmasıyla icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere yazarak ofis, büro ya da şirket üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunulması

Borçlu şahıs veya kurum, haczin konusu borcunu belirli süre içerisinde veya belirli vadelerle yatırabileceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokol ile mevcut haczin kalkması mevzu bahis olur. Bu konu adına ilgili makama başvuruda bulunulmalıdır. Talep sonucunda müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Öte yandan atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun yatırılmaması değil verilen sözün gerçekleştirilmemesi senaryosunda tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin kalkması Başvuru sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de mülklerin haczinde alacaklı tarafın satış talebinde bulunma zaman zarfı bir sene olarak belirlidir. Bu zaman içinde alacaklı taraf satış isteminde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haczi kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılması gereken olan haczi düşürme dilekçesi ile beraber iş yerine konulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, takipte borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borçlu ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvuruda bulunup borcun hepsini icra ödeme noktasına depo ederek konuttaki haczin kaldırılmasını isteyebilmektedir

  • Haricen alacak yahut tahsilden feragat etmek

Alacaklı olan şahıs veya vekaleti olan kişi ödemeyi tahsil ettiğini veya alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne iletirse iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içerisinde en doğru tekniklerle çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP