Balçova Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Balçova Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafınca borçlu aleyhine icra takibi başlangıcı sonrasında kişinin taşınır mallarına dahi haciz söz konusu olmaktadır. Kesinleşen icra takibince alacaklı tarafın isteğiyle borcu olan şahsın adına kayıtlı olan vasıta üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz uygulaması sonra haczi olan vasıta için satış isteyerek alacağına ulaşmaktadır. Hacizli arabayı alan kişi vasıta üstündeki haczinden haberdar olmaktadır. Vasıtayı satın alırken araba üstündeki haciz ile beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu olan şahıs bu tarz bir durumda yardımcı olmakta, hacizli aracın satışını önlemek adına en doğru ve pratik seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde yer alan haciz icra evrakında mevcut olan giderler ve borcun hepsinin ödenmesi ile kalkabilmektedir. Lakin araç üstündeki var olan hacizlerin kaldırılmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icra görevlisinin bir hatasından dolayı olmaktadır. İcraya mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp araba üzerindeki hacizlerin kalkması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icra görevlisinin yanılgılarını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir olumsuz neticeyle karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapabilme hakkı saklıdır. Alacaklı kişi ile anlaşarak da araba üstündeki haciz kaldırılabilir. Ele aldığımız durumlara ek olarak araca haciz koyduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı olan taraf hacizli mal hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda mevcut olay şu şekilde hükme alınmıştır. Bir malın satılması resmi zaman içinde istenmez yahut talep geri alınarak da resmi müddette yenilenmezse mevcut mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan aracın satışının yapılabilmesi bağlamındaki istek bir kereye mahsus geriye çekilebilir. Haczedilen kanuni sicile kaydı olan malların, icrayla yapılacak görüşmeler sonucunda haczin kalktığının tespit edilebilmesi durumunda, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi iptal edilir ve uygulama ilişkili icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince mevcut haczin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı olan şahıs o mala uygun olarak, haczedilmesi ve muhafazası benzeri bütün masraflardan sorumlu olabilmektedir. Son olarak eğer borçlu olan taraf kesinleşen icrada borçlu olan taraf olmadığını düşünüyor ise menfi tespit davası açabilmektedir. Bütün bu konular ele alındığında araba haciz kaldırma uygulaması taraflar için karmaşık ve zorlayıcı olur. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizleri en az süre içerisinde en kalıcı teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP