Balçova Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Balçova Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Bir şahsa karşın icra takibi kesinleştikten sonra borçlu olanın taşınmaz ve taşınır mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konulabilir. Araç hacziyse şahsın üstüne kaydı bulunan ve taşınabilir özelliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motoru olan araçlara haciz getirilmesi uygulamasıdır. Alacaklı tarafınca iletilen ödeme talebinin bildiriminden sonra takibi onanmışsa alacaklı borcu olan şahıs adına kaydı olan motorlu taşıtların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler böyle bir durumun var olması halinde şahsa en hızlı ve hukukla uyumlu bir nitelikte destek sağlayıp bahsedilen sorunu çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak adına branşında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kestirme ve doğru yolları tercih ederek tarafı herhangi bir adalet kaybına uğramaktan kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araç üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş farklı şekilde kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcra takibine konu olan borç tüm faizleriyle ve mevcutsa ceza koşullarıyla birlikte ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Şayet bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili daireye yapılması gerekir. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek tarafı büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış konulmasının tespiti: Araç üzerine koyulan araç haciz, dairedeki görevlilerin bir anlık yanılgısı sonucunda yapılmış olabilir. Böyle bir durumda haciz koyan icraya itiraz yazısı verilerek haciz kaldırılır. İlgili icra dairesi mevcut dilekçeyi reddederse en çabuk şekilde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve yanılgının olduğuna kanaat geliştirirse haciz hemen kalkar.
  • Borçlu taraf ve alacaklının anlaşıp kayıtlı haczi kaldırması: Haciz koyduran alacaklı şahıs ile anlaşılması durumunda alacaklı kişinin talebiyle vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Haczin zamanlama nedeniyle düşmesi: İİK’ye göre taşınabilir malların haczinden itibaren 6 ay içinde alacağı olan kişi satış istemelidir. Şayet alacaklı bu süre içinde satış istemezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilir.
  • ispat tespit davası: Menfi tespit davasıyla borcu olan kişi olarak adlandırılan kişinin borçlu olmadığına karar verilirse vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.

Bütün mevcut hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılması adına yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılacak olası bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP