Balçova Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Balçova Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Arsaya haciz koyma, bahse konu borcunu ödemeyen borcu olan tarafa alacaklı tarafın isteği ile borçlu kişinin taşınmazının üzerine alacaklı tarafın talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz getirilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen müddetler içerisinde borcu olan kişi kendisine iletilen ödeme emrine kuralına uygun itiraz etmediğinde takip kesinleşmektedir. Alacaklı taraf ödemesini tahsil etmek adına haciz isteminde bulunmalıdır. Şayet taraf haciz süreci başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun bütününü ödemediğinde haciz süreci gerçekleşecektir. Ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı 1 sene içinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 uyarınca yazılı talep neticesinde bahse konu haciz ortadan kaldırılacaktır . İlerleyen kısımlarda oldukça ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; ilgili taraf arazisi üstüne haciz konulacak yahut haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Karşıt durumda arazinin satışını arsa alıcısının izni olmadığı ihtimalde satış işlemi neticelendirilemeyecektir. Bu nedenle işinde başarılı arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde sürecinizi gerçekleştirerek yaşadığınız mağduriyeti sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın talebiyle borçlu şahsın ya da şirketin üstünde mevcut olan yerine icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlunun, arazisi üstüne koyulmuş haczin kalkması için belirli aşamaları yapması mecburidir. Haczin kaldırılması için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen bilgiler kapsamında şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödenirse haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olanın veya borçlu olanın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme isteğinde bulunmamaktadır. Fakat es geçmemek gerekir ki haczin kaldırılmasını istemek için hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafınca istenilmemiş olması zorunludur. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer şartlar gerçekleşmiş ise arsadaki haciz kalkacaktır. Şayet alacaklı taraf satış talebinde bulunmuşsa durumlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek kabul görmeyecektir. Borçlu olan tarafın verecek olduğu taahhütle de arazinin üzerinde mevcut olan tapu haczi kaldırılır. Buna rağmen ilgili taraf taahhüt etmiş olduğu zaman kısıtlamasına uymaz ise hapis cezasına tazyik çaptırılacaktır. Bu durumlara Buna ek olarak haciz isteğinde mevcut olan alacaklı daima haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda herhangi hak kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içinde en pratik yöntemlerle çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP