Balçova Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Balçova Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan şahsın taşınmazı üstüne haciz istenebilmektedir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf ya da vekilin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından evin yer aldığı lokasyondaki tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Gayrimenkul üzerine konulan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatlığı ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacak olduğumuz belirli şartların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme anlaşmasında bulunmak, haczin kaldırılması, menfi tespit davası, haricen tahsilat veya alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla taşınmaz üstüne koyulan haciz borcun hepsinin ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi evrak üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyip borçlu olana ilgili tutarın ödenmesiyle haciz kaldırılması mevzuunda yardımcı olmaktadı. Haciz konduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işli faizi, geri ödemesi ve vekalet ücretinin hesaplanması adına başvuruda bulunulur. Bunun üzerine belirlenmiş olan borcun icra veznesine ödenmesi ile icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ev üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme garantisi verilmesi

Borçlu kişi haciz konusu borcunu belirli zaman içinde yahut bazı vadelerle ödeyeceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokol ile haciz kalkabilmesi konu olabilmektedir. Mevcut konu adına icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmaktadır. İstek neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili tutarın ödenmemesi değil verilen taahhüdün uygulanmaması tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haciz düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da taşınmazların haciz halinde alacaklının satış isteyebilme süresini bir yıl olarak belirlenmektedir. Güncel zaman zarfı içinde alacaklı satış talebinde bulunmaz ise gayrimenkul üzerindeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haczin kalkabilmektedir.

  • ispat tespitinin davası

Borcu olan taraf, icrada borçlu taraf olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilir. Benzer bir halde borcu olan kişi veya ev haciz kaldırma avukatı icraya başvurup borcun hepsini icradaki vezneye depo edip ev üzerindeki haczin kalkmasını talep edebilir.

ilaveten tahsil veya alacaktan feragat

Alacağı olan kişi ya da vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini ya da alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne bildirir ise taşınmaz üzerindeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari zaman içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP