Balçova İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Balçova İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip işlemi kesin olduktan sonra sonra borçlu olan tarafa ait olan iş yerine ilişik haciz istenebilir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan taraf veya vekilin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konulur. Öte yandan icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılan müzekkere ile konulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine konmuş olan haczin kalkması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından alt kısımda oldukça detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı durumların varlığına dikkat edilmesi gereklidir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunması, mevcut haczin düşmesi, ispat tespit davası, hariç olarak tahsilat ve alacaktan feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konmuş olan haciz borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üzerinden tapunun kaydının konduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa mevcut borcun ödenmesi ile haczin kaldırılabilmesi bağlamında yol göstermektedir. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek ilgili makama mevcut dosyanın işlemiş faizi, masrafı ve vekillik ücretinin ayarlanması adına talepte bulunulmalıdır. Mevcut durumun üstüne belirli tutarın vezneye yatırılmasıyla icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp şirket, büro ya da ofis üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunması

Borçlu şahıs veya kuruluş, haciz konusu borcunu belirli zaman içinde veya belirli süreler ile ödeyeceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokol ile mevcut haczin kalkması mevzu bahis olur. Mevcut konu için icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır. Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İİK'de mevcut borcun yatırılmaması değil verilen sözün gerçekleştirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin kalkması Talep sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklı tarafın satış talebinde bulunma müddeti bir sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacaklı taraf satış isteminde bulunmazsa iş yeri üstündeki haczi düşer ve tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılan olan haciz kaldırma dilekçesiyle birlikte ilgili kuruma konulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, icra takibinde borcu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir olayda borcu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvurup borcun hepsini vezneye depo ederek ev üzerindeki haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı kişi ya da vekaleti olan kişi ödemeyi aldığını ya da alacaktan feragat edebileceğini ilgili müdürlüğe beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari süre içinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP