Balçova Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Balçova Tapudan Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı kişinin talebiyle borçlu olan tarafın taşınmazları üzerine adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirtilen süreler içerisinde borcu olan taraf kendine iletilmiş olan ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet şahıs haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı olana borcun bütününü ödemezse haciz uygulaması gerçekleşmektedir. Buna ilaveten haciz mevzusu mallar için alacaklı olan taraf bir yıl içinde satış talebinde bulunmaz ise söz konusu haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda oldukça detaylı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki şahıs mevcut tapu üzerine haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. İşinde donanımlı tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun şekilde süreciniz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı şahsın isteği ile borçlu kişinin mal ve mülklerine el konulduktan sonra borcu olan kişi tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması adına belirli olan adımları hayata geçirmelidir. Mevcut haczin kaldırılması adına ilk önce haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan detaylar ışığında şayet borç tüm dosya masrafları ile yatırılır ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu kişinin ya da borçlunun vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunulmamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için haciz konusu malın satış uygulamasının alacaklı olan şahıs tarafından talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımı sonrasında eğer ki koşullar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılır. Eğer alacaklı satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talepler reddedilecektir. Borçlu olan tarafın vereceği taahhütle de tapuya gelen hacizler kaldırılabilmektedir. Fakat şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uymazsa hapis cezasına mahkum edilecektir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı olan kişi her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtilmesi gerekir ki tapu haczi kaldırma işlemi neticesinde olası bir adalet eksikiğine uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri minimum süre içinde en doğru tekniklerle sonuca ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP