Balgat Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Balgat Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafından borçlu olan kişi zararına icra takibi başlatıldıktan sonra tarafın taşınabilir mallarına da haciz mevzu bahis olabilmektedir. Kesinleşen icra takibine karşı alacağı olan kişinin isteğiyle borçlu kişinin ismine kayıtlı araba üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonrasında hacizli vasıta adına satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşabilmektedir. Hacizli aracı alan şahıs vasıta üzerindeki haczinden haberdar olabilir. Vasıtayı satın alır iken araba üstündeki hacziyle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçluya böyle bir olayda yol göstermekte, haczi olan aracın satışını engellemek için en hızlı ve doğru alternatifleri sunmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üzerinde bulunan haciz icra evraklarında mevcut olan ödemeler ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkmaktadır. Yine de araç üstündeki hacizlerin kalkmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icradaki memurun bir yanlışından dolayı olur. İlgili makama mevcut konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınıp araba üzerindeki mevcut hacizlerin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icra görevlisinin yanılgılarını daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir olumsuz sonuçla karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru hakları saklıdır. Alacaklı olan kişiyle anlaşma sağlanarak da vasıta üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Örneklendirdiğimiz senaryolara ilaveten araca haciz konduktan sonra altı ay içinde alacaklı olan kişi hacizli taşınır hakkında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda bu durum şu şekilde hükme alınmıştır. Bir malın satılabilmesi kanuni zaman içinde istenmez yahut istek geri alınıp da kanuni müddette yenilenmez ise o mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Hacizli taşınırın satışının yapılabilmesi yönündeki talep bir kere geriye alınabilmektedir. Haczedilen resmi sicile kaydı olan malların, icra dairesi ile yapılacak yazışmalar neticesinde hacizlerinin kalkmasının tespit edilebilmesi durumunda, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve süreç alakalı daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince mevcut hacizlerin kalkmasına neden olan alacaklı olan kişi o araca uygun olarak, haczin konulması ve korunması gibi tüm giderlerden görevli olmaktadır. Son olarak şayet borçlu olan şahıs kesinleşen icrada borçlu olan şahıs olmadığını savunuyorsa ispat tespit davası açabilir. Bütün bu hususlar incelendiğinde araba haciz kaldırma süreci taraflar adına karmaşık ve zor olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizi azami süre içerisinde en güvenli yöntemlerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP