Balgat Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Balgat Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir tarafa karşılıklı olarak icra takibi kesinleştikten sonra borçlu şahsın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilir. Araç hacziyse kişinin üstüne kayıtlı olan ve taşınabilir niteliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motoru olan vasıtalara haciz koyulması uygulamasıdır. Alacağı olan kişi tarafından yönlendirilen ödeme talebinin bildirilmesinden sonra takip edilmesi kabul edilmiş ise alacağı olan şahıs borcu olan şahıs adına kaydı olan motorlu taşıtların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler böyle bir durumun varlığı halinde tarafa en hızlı ve hukuk ile uyumlu bir yapıda destek vererek mevzu bahis sorunu çözüp sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak adına alanında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kısa ve doğru yolları tercih edip kişiyi herhangi bir adalet kaybına uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Vasıta üstündeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı 5 değişik şekilde kaldırabilir.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcra takibine konu edilen borç tüm faizleri ile ve mevcut ise ceza koşullarıyla beraber ödendiğinde araç üzerindeki haciz kaldırılabilir. Şayet bahsettiğimiz ödeme en kısa sürede haczi koyan daireye yapılması şarttır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulduğunun saptaması: Araç üstüne konulan araç haciz, icra dairesindeki görevlilerin bir anlık yanılgısı neticesinde yapılmış olabilir. Benzer bir halde haciz koyan icra dairesine itiraz dilekçesi yazılarak haczi kaldırılır. İcra dairesi bu dilekçeyi reddeder ise en çabuk biçimde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve olası bir yanılgının olduğuna kanaat getirirse haciz ivedilik ile kaldırılmaktadır.
  • Borçlu kişi ve alacağı olan şahsın anlaşarak haczin kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı kişi ile anlaşmaya varılması durumunda alacağı olan kişinin isteğiyle araç üstündeki haciz kaldırılır.
  • Hacizlerin zamanlama sebebi ile kalkması: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınır malların haczinden itibaren altı ay içinde alacaklı kişi satış istemelidir. Fakat alacaklı mevcut süre içinde satış istemez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılmaktadır.
  • karşıt tespit davası: İspat tespit davası ile borçlu şahıs olarak gösterilen kişinin borcu olmadığına karar kılınır ise araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılabilmesi için yeterli donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan muhtemel bir hata ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılamaz ve satış gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içerisinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP