Balgat Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Balgat Arazi̇ Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Mevcut yere haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borcu olan kişiye alacaklı tarafın talebi ile borçlunun taşınmazının üzerine alacaklı tarafın talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen müddetler içerisinde borcu olan taraf kendisine iletilmiş olan ödeme buyruğuna kuralına göre itiraz etmediğinde takip kesinleşir. Alacaklı taraf alacağı ödemeyi tahsil etmek adına haciz isteğinde bulunmalıdır. Eğer kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun bütününü ödemezse haciz uygulaması gerçekleştirilir . Buna ek olarak haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı 1 yıl içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılı talep sonucunda bahis konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Alt kısımda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili taraf arazisi üzerine haciz konulacak veya hacizli olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Zıt halde arazinin satış işlemini arsa alıcısının izni olmadığı ihtimalde satış işlemi neticelendirilemeyecektir. Dolayısıyla branşında başarılı arsa haciz kaldırma avukatlarıyla hızlı ve hukuka uyumlu şekilde sürecinizi hayata geçirerek yaşamış olduğunuz haksızlığı çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlu tarafın yahut şirketin üstünde mevcut olan taşınmazına icra dairesi tarafından haciz şerhi konulmasından sonra borçlu olan tarafın, taşınmazı üstüne konmuş haczin kaldırılması adına belli başlı aşamaları yapması zorunludur. Haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen detaylar bağlamında şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu kişinin ya da borçlu olan kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma talebinde bulunamamaktadır. Yine de unutmamak lazımdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için hacze konu malın satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması isteği kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar gerçekleşmiş ise o yerdeki haciz kalkacaktır. Eğer alacaklı satış isteğinde bulunmuşsa durumlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep yok sayılacaktır. Borçlu tarafın vermesi gerekli taahhüt ile de arsanın üstünde mevcut olan tapunun haciz uygulaması kaldırılabilir. Fakat taraf taahhüt vermiş olduğu süreye uyum göstermez ise hapse tazyik çaptırılacaktır. Bu durumlara Buna ek olarak haciz talebinde mevcut olan alacaklı daima haczin yok edilmesi talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde olası bir adalet kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami süre içinde en pratik uygulamalarla çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP