Balgat Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Balgat Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip işleminin kesinleşmesinden sonra borçlu olan şahsın mülkü üstüne haciz istenebilir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi yahut vekaleti olanın isteği üstüne icra tarafınca evin bulunduğu konumdaki müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Ev üstüne koyulan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı aşağıda daha detaylı anlatacak olduğumuz bazı koşulların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, haciz kalkması, ispat tespitinin davası, haricen tahsilat ve alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Taşınmaz Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borç yatırılması

İcra aracılığı ile ev üzerine koyulan haciz borcun hepsinin ödenmesiyle kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyerek borçluya ilgili borcun yatırılması ile haciz kaldırılması konusunda yol göstermektedir. Haczin konduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne dosyanın işlenen faizi, ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanması adına istekte bulunulur. Bunun üzerine belirlenen miktarın vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğe müzekkere yazarak ev üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme taahhüdünde bulunulması

Borcu olan kişi haciz mevzusu ödeyeceği borcu belli başlı süre içerisinde yahut belli başlı vadeler ile ödeyebileceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile haciz kalkabilmesi konu olabilir. Bu konu adına icra müdürlüğüne talepte bulunulmaktadır. Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmaması gerekir ki İİK'de tutarın yatırılmaması değil verilen sözün uygulanmaması tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haciz kalkması

İİK'de mülklerin haciz durumunda alacaklının satış isteme zamanını 1 sene olarak belirlenmektedir. Mevcut süre içerisinde alacaklı satış başvurusunda bulunmazsa taşınmaz üzerindeki haciz düşer ve tapuya yazılacak müzekkere ile haczin kalkar.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu, icrada borcu olan kişi olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Böyle bir halde borçlu taraf veya ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup tutarın tamamını vezneye depo edip ev üzerindeki haczin düşürülmesini talep edebilir.

haricen tahsilat ya da alacaklardan feragat

Alacaklı ya da vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini ya da alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne bildirir ise ev üzerindeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami zaman içerisinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP