Balgat İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Balgat İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takip işlemi kesinleştikten sonra borçluya ait olan iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan şahıs ya da vekaleti olan kişinin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle konulur. Bununla beraber icra dairesince müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üzerine konulan haczin kaldırılması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen aşamalarda oldukça detaylı anlatacak olduğumuz belirli şartların varlığına dikkat edilmektedir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, mevcut haczin düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten tahsil ve alacaktan feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konmuş olan haciz mevcut borcun tamamının yatırılması ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapunun kaydının konulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye mevcut borcun ödenmesiyle haczin kaldırılabilmesi kapsamında yol göstermektedir. Haczin konulduğu evrak öğrenilerek ilgili makama mevcut evrakın işlenmiş olan faizi, masrafı ve vekillik ücretinin ayarlanması adına başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirli meblağın icra veznesine yatırılmasıyla icra müdürlüğe müzekkere kaleme alarak iş yeri üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borçlu şahıs veya kuruluş, haciz konusu borcunu belli başlı zaman içinde yahut belli başlı sürelerle yatırabileceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokolle mevcut haczin kalkması söz konusu olur. Mevcut husus için ilgili müdürlüğe başvuruda bulunulmaktadır. Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Fakat atlanmamalıdır ki İİK'de borcun yatırılmaması değil verilen sözün hayata geçirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin düşmesi Talep neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de mülklerin haczedilmesinde alacaklı tarafın satış isteme süresi 1 yıl olarak belirlidir. Bu zaman içinde alacaklı şahıs satış isteğinde bulunmazsa iş yeri üstündeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılacak olan haciz düşürme dilekçesi ile beraber ilgili kuruma konmuş olan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, icra takibinde borcu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilir. Bu tarz bir durumda borçlu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvurup mevcut borcun bütününü vezneye depo ederek ev üstündeki mevcut haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragat etmek

Alacaklı kişi yahut vekaleti olan taraf borcu aldığını yahut alacaktan feragat edebileceğini ilgili müdürlüğe iletirse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami zaman içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP