Balgat Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Balgat Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı olan şahsın isteği ile borçlu tarafın gayrimenkul malları üzerine idari ve adli makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İİK'de belirtilmiş olan süreler içinde borçlu olan kişi kendine iletilmiş olan ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşir. Alacaklı ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Şayet taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun bütününü yatırmaz ise haciz işlemi gerçekleşir. Bu duruma ek olarak haciz mevzusu mallar için alacaklı olan taraf bir yıl içinde satış talebinde bulunmazsa söz konusu haciz kendiliğinden yok olmuş olur. Alt kısımda daha ayrıntılı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gereklidir ki taraf tapusu üstüne haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Kendi branşında donanımlı tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uygun şekilde süreciniz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın talebiyle borçlu kişinin mallarına ve mülklerine el koyulduktan sonra borçlu olan taraf tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belirli adımları hayata geçirmelidir. Haczin kaldırılabilmesi için öncelikle haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan bilgiler bağlamında şayet borç bütün dosya masrafları ile ödenir ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan şahsın yahut borçlu olan tarafın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunulmamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep etmek adına haciz konusu malın satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımından sonra eğer ki şartlar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılır. Şayet alacaklı olan şahıs satış talebinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılan talepler reddedilecektir. Borçlu olan tarafın verecek olduğu taahhüt ile dahi tapunun haczi kaldırılır. Şayet kişi taahhüt ettiği zamanlamaya uymaz ise hapse mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı şahıs her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtilmesi gerekir ki tapu haciz kaldırma uygulaması neticesinde herhangi bir adalet kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma avukatından destek alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri en az süre içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP