Barbaros Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Barbaros Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan kişi tarafınca borçlu olan kişi aleyhine icra takibi başlangıcından sonrasında tarafın taşınabilir mallarına dahi haciz söz konusu olabilir. Kesinleşmiş icra takibince alacağı olan şahsın talebiyle borçlu şahsın ismine kayıtlı araç üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonra hacizli vasıta için satış talep ederek alacağına ulaşabilmektedir. Haczi olan vasıtayı alan taraf araç üstündeki hacizden haberdar olabilmektedir. Arabayı satın aldığında vasıta üstündeki haciz ile birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu bu tarz bir durumda yardımcı olmakta, hacizli aracın satışını önlemek için en güvenilir ve hızlı seçenekleri sunmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üstünde mevcut olan haciz icra evrakında yer alan giderler ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkmaktadır. Fakat vasıta üstündeki hacizlerin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icra görevlisinin bir yanılgısından ötürü olabilir. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınarak vasıta üstündeki var olan hacizlerin kalkması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icradaki görevlinin hatasını daha iyi ortaya koyacak ve herhangi bir olumsuz netice ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvurma hakkı saklıdır. Alacaklı olan tarafla anlaşarak da araç üzerindeki haciz kaldırılır. Bahsettiğimiz durumlara ek olarak arabaya haciz konduktan sonrasında altı ay içinde alacaklı olan şahıs hacizli taşınır kapsamında satış istemelidir. İİK'de mevcut durum şöyle hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satışının yapılması resmi müddet içinde istenmez ya da istek geri alınarak da resmi zamanda yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Haczi olan taşınırın satılabilmesi yönündeki talep bir defa geriye çekilebilir. Haczi yapılan resmi sicile kaydı olan malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar neticesinde haczinin kalktığının tespit edilmesi durumunda, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi iptal edilir ve süreç ilişkili icraya bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince hacizlerin kaldırılmasına neden olan alacaklı olan şahıs o vasıtaya yönelik olarak, haczedilmesi ve saklanması gibi tüm giderlerden sorumlu olur. Son olarak da şayet borçlu olan kişi kesinleşen icrada borçlu olan kişi olmadığını savunuyorsa ispat tespit davası açabilmektedir. Bütün bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma süreci taraflar adına karışık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizi asgari süre içinde en pratik teknikler ile neticeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP