Kocaeli Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Kocaeli Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı olan kişi tarafından borçlu olan taraf aleyhine icra takibi başlangıcı sonrasında tarafın taşınır mallarına da haciz söz konusu olmaktadır. Kesinleşen icra takibine karşı alacağı olan tarafın isteğiyle borçlu tarafın ismine kaydı olan araç üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz uygulaması sonra haczi olan vasıta adına satış talebine bulunarak alacağına ulaşır. Haczi olan aracı alan kişi araç üzerindeki haczinden haberdar olabilir. Aracı satın aldığında vasıta üstündeki hacizle birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan taraf bu tarz bir durumda yol göstermekte, hacizli arabanın satışını engellemek için en pratik ve doğru alternatifleri sunmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde mevcut olan haciz icra evraklarında mevcut olan ödemeler ve borcun tamamının ödenmesiyle kalkabilmektedir. Yine de araç üstündeki hacizlerin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icradaki görevlinin bir hatasından kaynaklı olmaktadır. İcraya mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp araç üstündeki haczin kaldırılması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icra memurunun yanılgılarını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir negatif netice ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvurma hakkı gizlidir. Alacaklı kişiyle anlaşılarak da araba üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Bahsettiğimiz durumlara ilave olarak vasıtaya haciz koyduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı olan kişi hacizli mal hakkında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda mevcut olay şu şekilde hükme alınmaktadır. Bir malın satışının yapılabilmesi kanuni müddet içerisinde istenmez ya da istek geri alınıp da kanuni zaman içinde yenilenmezse o mal üstündeki haciz kalkar. Hacizli arabanın satılması yönündeki talep bir kere geriye alınabilir. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı malların, daireyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespiti durumunda, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve süreç ilgili icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gereğince var olan hacizlerin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı o araca yönelik olarak, haczin konulması ve korunması gibi bütün masraflardan sorumlu olmaktadır. Son olarak da şayet borçlu olan taraf kesin olan takipte borçlu olan taraf olmadığını savunuyor ise ispat davası açabilir. Tüm bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma işlemi taraflar adına karmaşık ve zor olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizi asgari zaman içerisinde en pratik teknikler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP