Barbaros Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Barbaros Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir tarafa karşı icra takibi kesinleşince borçlu olan kişinin taşınır ile taşınmaz mallarına, bankasındaki hesaplarına ve hisse senetlerine haciz koyulabilmektedir. Araç hacziyse şahsın üstüne kaydı bulunan ve taşınabilir özelliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu olan araçlara haciz konulması uygulamasıdır. Alacaklı tarafınca iletilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takibi kesinleşmiş ise alacağı olan kişi borcu olan şahıs adına kayıtlı motorlu taşıtların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun var olması halinde kişiye en profesyonel ve hukuka uyumlu bir biçimde destek sağlayıp bahsedilen sorunu çözüme kavuşturup sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak adına alanında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kestirme ve doğru yolları seçerek şahsı herhangi bir adaletsizliğe uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araç üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 farklı nitelikte kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takibine konu olan borç bütün faizleriyle ve var ise ceza koşullarıyla birlikte ödendiği takdirde vasıta üstündeki haciz kaldırılır. Şayet bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan daireye yapılması lazımdır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayıp kişiyi büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulmasının tespiti: Araç üstüne koyulmuş olan araç haczi , dairedeki görevlilerin yanlışı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Bu tarz bir durumda haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz dilekçesi yazılarak haciz kaldırılır. İlgili icra dairesi bu dilekçeyi reddettiğinde en pratik biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi okur ve yanılgıların olmasına kanaat getirirse haciz hemen kalkar.
  • Borçlu şahıs ve alacaklı şahsın anlaşıp kayıtlı haczi kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan kişi ile mutabık olunması halinde alacaklı olan kişi isteğiyle vasıta üstündeki haciz kalkar.
  • Haczin zaman aşımı sebebi ile düşürülmesi: İİK’ye uygun olarak taşınabilen malların haczinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı kişi satış istemelidir. Şayet alacağı olan taraf mevcut süre içerisinde satış istemez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilir.
  • ispat tespit davası: İspat tespit davasıyla borcu olan taraf olarak gösterilen şahsın borcu bulunmadığında karar kılınır ise araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Bütün mevcut konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi için yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan herhangi bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış işlemi gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP