Kocaeli Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Kocaeli Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir kişiye karşı icra takibi kesinleştikten sonra borçlu olan kişinin taşınır ve taşınmaz mallarına, bankalardaki hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konabilir. Araç haczi ise şahsın üstüne kayıtlı olan ve taşınabilir niteliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu olan araçlara haciz konması işlemidir. Alacaklı tarafınca yönlendirilen ödeme talebinin bildiriminden sonra takip kesinleşmiş ise alacağı olan taraf borçlu taraf adına kaydı olan motorlu vasıtaların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzeri bir durumun var olması halinde tarafa profesyonel ve hukuka uygun bir nitelikte hizmet vererek bahsi geçen problemi çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak adına branşında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kestirme yöntemleri seçip tarafı herhangi bir hak kaybına uğramasından kurtarıyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Araç üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş farklı şekilde kaldırabilir.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takip edilmesine konu edilen borç tüm faizleriyle ve varsa ceza şartlarıyla beraber ödendiği takdirde vasıta üstündeki haciz kaldırılır. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa zamanda haczi koyan daireye yapılması gerekir. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini vererek tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış konulduğunun tespit edilmesi: Araç üstüne koyulan araç haczi , dairedeki memurların yanılgısı neticesinde yapılmış olabilir. Benzeri bir olayda haciz koyan icraya itiraz yazısı yazılıp haciz kaldırılmalıdır. İcra dairesi bu dilekçeyi reddeder ise en pratik biçimde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi okur ve herhangi bir yanılgının olmasına kanaat getirirse haciz ivedilik ile kaldırılmaktadır.
  • Borçlu ve alacaklı kişinin anlaşarak haciz kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan kişi ile anlaşılması durumunda alacağı olan tarafın talebiyle araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Haczin zamanlama sebebiyle kalkması: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınır malların haczinden itibaren 6 ay içerisinde alacağı olan taraf satış talep etmelidir. Fakat alacaklı taraf bu zaman zarfı içerisinde satış istemez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • Menfi tespit davası: İspat tespit davası ile borçlu taraf olarak nitelendirilen tarafın borçlu olmadığına karar verilir ise araç üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Bütün bu konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi için yeterli donanım ve pratiklik gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak olası bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP