Barbaros Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Barbaros Arazi̇ Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, söz konusu borcunu ödemeyen borçlu kişiye alacaklı tarafın isteğiyle borçlu olanın arazisinin üzerine alacaklı tarafın talebi neticesinde icra müdürlüğünce haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zamanlar içerisinde borcu olan kişi kendine gönderilen ödeme emrine yöntemine uygun itiraz etmediği takdirde takip mutlak olur. Alacaklı alacağını tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Şayet ilgili taraf haciz süreci başlangıcından sonra alacaklıya borcun bütününü ödemediği takdirde haciz süreci gerçekleştirilecektir . Ek olarak haciz mevzusu mallar için alacaklı kişi bir sene içinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 gereğince yazılı talep neticesinde bahse konu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda daha detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili taraf arsası üstüne haciz koyulacağını veya haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Zıt durumda yerin satış uygulamasını arsa alıcısının onayı olmadığı ihtimalde satış süreci gerçekleşmeyecektir. Bu sebeple işinde profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile pratik ve hukuka uygun biçimde işleminizi gerçekleştirerek yaşadığınız haksızlığı giderebilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının isteği ile borçlu olan şahsın yahut kurumun üstünde mevcut olan arsasına icra dairesi tarafından haciz şerhi konulmasından sonra borçlu olan kişinin, yeri üstüne koyulmuş haczin kaldırılması adına belirli adımları yapması şarttır. Haczin kaldırılması için ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan bilgiler eşliğinde şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan tarafın ya da borçlu olan tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma isteğinde bulunamamaktadır. Buna rağmen es geçmemek lazımdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına haciz konusu malın satışının alacaklı tarafınca istenilmemiş olması zorunludur. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet şartlar hayata geçmişse arsadaki haciz kalkmış olacaktır. Şayet alacaklı kişi satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep kabul görmeyecektir. Borçlu kişinin vermesi mecburi taahhüt ile de arazinin üstünde mevcut olan tapunun haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Yine de kişi taahhüt ettiği zaman aralığında uymaz ise cezaya (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bu durumlara Buna ek olarak haciz isteğinde yer alan alacaklı her zaman haczin kaldırılması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda herhangi bir haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içerisinde en doğru yöntemlerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP