Kocaeli Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Kocaeli Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Taşınmaza haciz koyma, bahse konu borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklının isteğiyle borçlunun yerinin üzerine alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz getirilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan süreler içerisinde borçlu kişi kendisine gönderilen ödeme buyruğuna yöntemine göre itiraz etmediğinde takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi ödemesini tahsil edebilmek için haciz isteğinde bulunmalıdır. Şayet taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun tamamını ödemez ise haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ilaveten haciz konusu mallar için alacaklı bir yıl içinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 uyarınca yazılı talep neticesinde söz konusu haciz ortadan kalkmış olacaktır. Alt kısımda çok daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili kişi arsası üzerine haciz koyulacağını veya hacizli olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Karşıt durumda arsanın satış işlemini arsa alıcısının isteği olmadığı halde satış neticelendirilemeyecektir. Bu nedenle alanında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile pratik ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi gerçekleştirerek yaşadığınız haksızlıkları çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının talebi ile borçlu kişinin ya da kurumun üzerinde mevcut olan arazisine icra dairesince haciz şerhi konulmasından sonra borçlu kişinin, yeri üstüne koyulmuş haczin kaldırılması adına belli başlı adımları hayata geçirmesi zorunludur. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen bilgiler bağlamında şayet borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olanın ya da borçlu olanın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamaz. Yine de atlamamak gerekir ki haczin kaldırılmasını istemek adına haciz konusu malın satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet şartlar gerçekleşmişse arsadaki haciz kalkmış olacaktır. Eğer alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuş ise koşullar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep kabul görmeyecektir. Borçlunun vermesi mecburi taahhütle de arsanın üstünde mevcut olan tapu haczi kaldırılabilmektedir. Yine de ilgili taraf taahhüt verdiği zaman kısıtlamasına uyum göstermez ise hapse tazyik çaptırılacaktır. Bunlara ek olarak haciz isteğinde yer alan alacaklı taraf her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde muhtemel bir adalet kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman içerisinde en kalıcı yöntemler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP