Barbaros Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Barbaros Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcra takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu olan şahsın taşınmazı üstüne haciz istenebilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf veya vekilin isteği üzerine icra tarafınca mülkün yer aldığı yerdeki müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Ev üzerine koyulmuş olan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı altta daha ayrıntılı anlatacağımız belli başlı şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme taahhüdünde bulunulması, haciz kalkması, ispat tespit davası, ilaveten tahsilat veya alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Mülk Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile taşınmaz üzerine koyulan haciz borcun bütününün ödenmesi ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi evrak üstünden tapu kaydı konduğunu belirleyerek borçlu olan kişiye tutarın yatırılmasıyla haciz kalkabilmesi mevzusunda yol göstermektedir. Haciz konulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işlenmiş olan faizi, masrafı ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulur. Bunun üzerine belirlenen tutarın vezneye ödenmesi ile icra tapuya müzekkere yazıp mülk üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu haciz mevzusu ödeyeceği miktarı belli zaman içinde veya belirli vadeler ile yatıracağını garantisini verirse ev haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokol ile haczin kalkabilmesi konu olabilmektedir. Bu husus için icra müdürlüğüne istekte bulunulmalıdır. Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda ilgili tutarın ödenmemesi değil verilen sözün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz kalkması

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haciz halinde alacaklının satış isteme süresini 1 sene olarak belirlenmiştir. Güncel zaman içinde alacağı olan kişi satış isteğinde bulunmazsa mülk üstündeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haczin kalkmaktadır.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu, takipte borcu olan taraf olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilir. Böyle bir durumda borçlu yahut ev haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup ilgili tutarın hepsini icra veznesine depo edip ev üstündeki haczin düşürülmesini talep eder.

ilaveten tahsilat yahut alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan taraf veya vekaleti olan kişi borcu aldığını veya alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne ifade ederse taşınmaz üstündeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size azami süre içinde en güvenli tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP