Kocaeli Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Kocaeli Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takibinin kesin olmasından sonra borçlu tarafın mülkü üzerine haciz talebinde bulunulabilir. Ev üstüne haciz alacaklı veya vekilin talebi üstüne icra müdürlüğü tarafından mülkün bulunduğu lokasyondaki müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Mülk üzerine koyulmuş olan haczin kalkabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı alt kısımda daha detaylı anlatacak olduğumuz belirli koşulların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesine bulunulması, haciz düşmesi, ispat tespitinin davası, ilaveten tahsilat ve alacaktan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ev Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borç yatırılması

İcra aracılığıyla mülk üstüne koyulmuş olan haciz borcun bütününün yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kaydı konulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa tutarın ödenmesiyle haciz kaldırılması alanında yol göstermektedir. Haciz konduğu dosya öğrenilip icraya evrakın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekalet giderlerinin hesaplanması için başvuruda bulunulur. Bunun üzerine belirlenen tutarın icradaki vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğe müzekkere kaleme alarak mülk üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme garantisi verilmesi

Borcu olan kişi haciz konusu ödeyeceği borcu belirli zaman içinde ya da bazı vadelerle yatıracağını garanti ederse ev haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokolle haczin kalkabilmesi mevzu bahis olur. Bu husus için icraya istekte bulunulur. İstek sonucunda müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İİK'de ilgili borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz kaldırılması

İcra ve İflas Kanun’da taşınmazların haciz durumunda alacaklı kişinin satış isteyebilme süresini 1 sene olarak belirlenmektedir. Mevcut süre içinde alacağı olan kişi satış isteğinde bulunmaz ise taşınmaz üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle haczin kalkar.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu, takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Benzer bir halde borcu olan kişi yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvurup ilgili borcun bütününü icradaki vezneye depo ederek ev üzerindeki haczin kaldırılmasını talep eder.

haricen tahsil veya alacaktan feragat etmek

Alacağı olan taraf veya vekili borcu aldığını veya alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne bildirirse gayrimenkul üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri asgari zaman içerisinde en güvenli teknikler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP