Barbaros Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Barbaros Tapu Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçluya alacaklı olan kişinin talebi ile borçlu olan şahsın taşınmazları üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirli zaman aralığı içinde borçlu kişi kendine iletilen ödeme buyruğuna karşı gelmez ise takip kesinleşir. Alacaklı ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı şahsa borcun hepsini yatırmaz ise haciz uygulaması gerçekleşir. Buna ek olarak haciz mevzuu mallar adına alacaklı olan şahıs bir yıl içerisinde satış talep etmez ise söz konusu haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olur. Aşağıda daha detaylı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki şahıs mevcut tapu üzerine haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Alanında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı şahsın isteği ile borçlunun mal ve mülklerine el konulduktan sonra borçlu olan kişi tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması adına belirli olan aşamaları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kaldırılması için öncelikli olarak haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen detaylar bağlamında eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu şahsın ya da borçlu olan tarafın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına haciz konusu malın satış uygulamasının alacaklı olan taraf tarafınca talep edilmemesi gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet koşullar gerçekleşmişse tapudaki haciz kaldırılabilir. Eğer ki alacaklı olan şahıs satış talebinde bulunmuş ise şartlar sağlanmış kabul edilmeyip İcra Müdürlüğüne yapılan istekler reddedilecektir. Borçlu olan kişinin verecek olduğu taahhüt ile dahi tapuya gelen hacizler kaldırılabilmektedir. Şayet taraf taahhüt ettiği süreye uymaz ise hapse mahkum edilecektir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı şahıs her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmek gerekir ki tapu haciz kaldırma uygulaması sonucunda herhangi bir adalet eksikiğine uğramamak adına tapu haciz kaldırma profesyonelinden destek alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi minimum süre içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP