Başiskele Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Başi̇skele Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçlu olan şahıs zararına icra takibi başlangıcı sonra tarafın taşınabilir mallarına da haciz mevzu bahis olabilir. Kesinleşmiş icra takibince alacaklı olan kişinin talebiyle borçlu tarafın adına kaydı olan araba üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz uygulaması sonrasında hacizli vasıta adına satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşabilmektedir. Haczi olan arabayı alan şahıs araç üzerindeki haczinden haberdar olmaktadır. Arabayı satın aldığında vasıta üstündeki haciz ile birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçluya benzeri bir durumda yardımcı olmakta, haczi olan aracın satışını engellemek adına en doğru ve hızlı seçenekleri sunmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde mevcut olan haciz icra dosyalarında yer alan ödemeler ve borcun bütününün ödenmesi ile kalkabilmektedir. Fakat vasıta üstündeki hacizlerin kalkmasının tek yöntemi bu değildir. Haciz kaydı icra görevlisinin bir yanlışından ötürü olabilir. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu barındıran bir dilekçe yazılıp vasıta üstündeki haczin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icradaki görevlinin yanlışını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir olumsuz sonuç ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapabilme hakkı gizlidir. Alacaklı olan kişiyle anlaşma sağlanarak da araç üzerindeki haciz kaldırılır. Açıkladığımız durumlara ilave olarak arabaya haciz konduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı haczi olan mal kapsamında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda bu olay şöyle hükme alınır. Bir malın satışının yapılması kanuni zaman içerisinde istenmez ya da talep geri alınarak da kanuni müddet içinde yenilenmez ise mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan arabanın satışının yapılması yönündeki istek bir kereye mahsus geriye alınabilir. Haczedilen kanuni sicile kayıtlı olan malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda hacizlerinin kalkmasının tespiti hâlinde, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve süreç ilgili icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince mevcut hacizlerin kalkmasına neden olan alacaklı mevcut vasıtaya uygun olarak, haczedilmesi ve korunması benzeri tüm giderlerden görevli olmaktadır. Son olarak şayet borçluya kesinleşen takipte borçluya olmadığını düşünüyorsa ispat tespit davası açabilmektedir. Bütün bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma süreci taraflar adına karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami zaman içerisinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP