Başiskele Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Başi̇skele Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir şahsa karşılıklı olarak icra takibi kesinleştiğinde borçlu olan şahsın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz konulabilir. Araç hacziyse kişinin üzerine kaydı olan ve taşınabilen özelliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu araçlara haciz konması uygulamasıdır. Alacağı olan kişi tarafından yönlendirilen ödeme talebinin bildiriminden sonra takibi kesinleşmiş ise alacağı olan şahıs borçlu taraf adına kaydı bulunan motorlu araçların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzeri bir durumun var olması halinde kişiye en başarılı ve hukukla uyumlu bir özellikte hizmet verip bahsedilen problemi çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak adına branşında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kısa uygulamaları seçip şahsı herhangi bir adaletsizliğe uğramaktan kurtarıyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Araç üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı beş çeşitli özellikte kaldırır.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takip edilmesine konu edilen borç bütün faizleriyle ve var ise ceza koşulları ile birlikte ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılır. Fakat bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili daireye yapılması lazımdır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini verip şahsı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlışlıkla konulmasının tespiti: Vasıta üstüne konulan araç haczi , icradaki memurların bir anlık yanılgısı neticesinde yapılmış olabilir. Böyle bir halde haciz koyan ilgili daireye itiraz yazısı verilerek haczi kaldırılır. İlgili icra dairesi mevcut dilekçeyi reddettiğinde en çabuk biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri gözden geçirir ve yanılgıların olup olmadığında kanıt getirirse haciz ivedilik ile kaldırılmaktadır.
  • Borcu olan şahıs ve alacaklı olan kişinin anlaşma sağlayıp haciz kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan kişi ile anlaşılması durumunda alacaklı şahsın isteği ile vasıta üstündeki haciz kaldırılır.
  • Haczin süre nedeniyle kalkması: İİK’ye uygun olarak taşınabilir malların haczinden itibaren 6 ay içinde alacaklı taraf satış talep etmelidir. Fakat alacaklı şahıs bu süre içerisinde satış talep etmez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılmaktadır.
  • Menfi tespit davası: Menfi tespit davasıyla borcu olan kişi olarak nitelendirilen tarafın borcu olmadığına karar onanır ise araç üstündeki haciz kalkar.

Tüm mevcut konular incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi için yeterli donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılacak muhtemel bir hatayla vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az süre içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP