Başiskele Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Başi̇skele Arsa Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Arsaya haciz koyma, bahse konu borcunu ödemeyen borçlu kişiye alacaklı tarafın talebi ile borçlu kişinin yerinin üstüne alacaklı tarafın talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafından haczedilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan müddetler içerisinde borçlu kendisine iletilen ödeme buyruğuna kuralına göre itiraz etmediği takdirde takip kesinleşmektedir. Alacaklı taraf ödemesini tahsil etmek adına haciz isteğinde bulunmalıdır. Şayet ilgili taraf haciz süreci başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun bütününü yatırmadığı takdirde haciz süreci gerçekleşecektir. Ek olarak haciz konusu mal ve mülkler adına alacaklı 1 yıl içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı talep sonucunda söz konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda çok daha ayrıntılı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; ilgili kişi arsası üzerine haciz konulacak veya haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Aksi durumda yerin satış uygulamasını arsa alıcısının isteği olmadığı senaryoda satış süreci gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla alanında başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile pratik ve hukuka uygun şekilde sürecinizi hayata geçirerek yaşadığınız haksızlıkları sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlu kişinin yahut şirketin üstünde bulunan arazisine icra dairesi tarafınca haciz şerhi konmasından sonra borçlu olanın, yeri üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belli başlı süreçleri yapması gerekmektedir. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan detaylar kapsamında şayet borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu tarafın ya da borçlu olan kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma talebinde bulunmamaktadır. Yine de unutulmaması gerekir ki haczin kalkmasını talep edebilmek için haciz konusu arsanın satışının alacaklıdan talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer durumlar hayata geçmiş ise arsadaki haciz kaldırılmış olacaktır. Şayet alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek yok sayılacaktır. Borçlu tarafın vermesi gerekli taahhütle de arazinin üstünde bulunan tapu haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Buna rağmen taraf taahhüt ettiği zamana uyum göstermez ise cezaya tazyik mahkum edilecektir. Bunlara buna ek haciz isteğinde yer alan alacaklı kişi daima haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda herhangi bir adaletsizliğe uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içinde en pratik yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP