Başiskele Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Başi̇skele Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takibinin kesin olmasından sonra borçlu tarafın evi üstüne haciz istenebilir. Ev üzerine haciz alacaklı veya vekaleti olanın talebi üstüne icra müdürlüğü tarafınca evin bulunduğu konumdaki müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Ev üstüne konan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatlığı alt kısımda daha detaylı anlatacak olduğumuz belirli koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme anlaşmasında bulunmak, haczin düşmesi, menfi tespit davası, ilaveten tahsilat ve alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun yatırılması

İcra aracılığıyla ev üstüne koyulan haciz borcun bütününün ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konduğunu belirleyerek borçlu olan kişiye ilgili borcun ödenmesi ile haciz kaldırılması konusunda yol göstermektedir. Haczin konulduğu dosya öğrenilip icraya dosyanın işlemiş faizi, gideri ve vekalet giderlerinin hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenen borcun icra veznesine ödenmesi ile icra müdürlüğe müzekkere yazarak taşınmaz üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma anlaşmasına varılması

Borcu olan kişi haciz mevzusu borcunu belli başlı zaman içinde ya da belirli vadelerle yatırabileceğini garanti ederse ev haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile haciz kaldırılabilmesi söz konusu olabilir. Bu husus adına icraya başvuruda bulunulur. Başvuru sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Şayet unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili tutarın yatırılmaması değil verilmiş olan sözün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz kaldırılması

İİK'de gayrimenkullerin haciz halinde alacaklı tarafın satış isteyebilme süresini bir sene olarak belirlenmektedir. Güncel zaman zarfı içinde alacaklı satış başvurusunda bulunmaz ise mülk üzerindeki haciz kalkar ve tapuya kaleme alınacak müzekkereyle haciz kalkabilmektedir.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu taraf, icra takibinde borcu olan kişi olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir halde borcu olan kişi ya da ev haciz kaldırma avukatı icraya başvurup borcun bütününü icra veznesine depo ederek gayrimenkul üzerindeki haczin düşmesini talep etmektedir.

ilaveten tahsil veya alacaktan feragat etmek

Alacaklı ya da vekili borcu tahsil ettiğini ya da alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne bildirir ise ev üzerindeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenli teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP