Başiskele İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Başi̇skele İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Takip işlemi kesin olduktan sonra sonra borçlu kişiye ait iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan şahıs veya vekaleti olan kişinin isteği üzerine icra tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle koyulur. Öte yandan daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile koyulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine konulan mevcut haczin kaldırılabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca alt kısımda çok daha detaylı anlatacak olduğumuz belli koşulların var olduğuna dikkat edilmesi gereklidir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, haczin düşmesi, ispat davası, haricen alacak ve tahsilattan feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konan haciz mevcut borcun tamamının ödenmesiyle kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üstünden tapu kaydının koyulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye borcun ödenmesi ile haczin kaldırılabilmesi hususunda destek olmaktadır. Haczin koyulduğu evrak öğrenilerek ilgili müdürlüğe dosyanın işlenmiş faizi, masrafı ve vekillik ücretinin hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulur. Mevcut durumun üstüne belirli tutarın icra ödeme noktasına ödenmesi ile icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borçlu olan taraf veya kurum, haczin konusu borcunu belli başlı süre içerisinde ya da belli başlı vadelerle ödeyeceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının kaleme alacağı bir protokolle mevcut haczin kalkabilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu konu adına icra müdürlüğüne talepte bulunulmalıdır. Talep sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Öte yandan atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün uygulanmaması halinde zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin geçersiz olması Talep sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczi halinde alacaklının satış talep etme müddeti 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacaklı satış isteğinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haczi kalkar ve müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılması planlanan olan haczi kaldırma dilekçesiyle beraber iş yerine konulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açılabilmektedir. Bu tarz bir durumda borcu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup mevcut borcun hepsini icra ödeme noktasına depo edip gayrimenkuldeki mevcut haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı kişi ya da vekaleti olan taraf borcu tahsil ettiğini ya da alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içinde en doğru tekniklerle çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP