Kocaeli İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Kocaeli İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcranın takibi kesinleştikten sonrasında borçlu kişiye ait olan iş yerine ilişik haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı kişi ya da vekaleti olan kişinin isteği üzerine icra tarafından iş yerinin olduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile koyulmaktadır. Bununla beraber daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle konulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine konulan haczin kalkabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen aşamalarda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli başlı şartların var olduğuna dikkat edilir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, haczin düşmesi, menfi tespit davası, haricen tahsil ve alacaktan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konmuş olan haciz borcun hepsinin yatırılması ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üzerinden tapu kaydının koyulduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa borcun yatırılması ile haciz kaldırılması konusunda yol göstermektedir. Haczin konduğu evrak öğrenilip ilgili müdürlüğe mevcut evrakın işlenmiş olan faizi, masrafı ve vekalet ödeme tutarının hesaplanması adına talepte bulunulmalıdır. Mevcut durumun üzerine belirli miktarın icra ödeme noktasına ödenmesiyle icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alarak şirket, büro ya da ofis üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borçlu olan kişi yahut kurum, haczin konusu borcunu belli süre içerisinde yahut belli süreler ile ödeyebileceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokolle mevcut haczin kaldırılması söz konusu olabilir. Bu husus için ilgili makama başvuruda bulunulur. Başvuru sonucunda müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün yerine getirilmemesi halinde zorlama hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • haczin kalkması Talep neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda mülklerin haczi durumunda alacaklı olan kişinin satış talebinde bulunma süresi bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı satış başvurusunda bulunmazsa iş yeri üstündeki haczi düşer ve ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca kaleme alınacak olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılan olan haciz düşürme dilekçesi ile birlikte ilgili kuruma koyulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açılabilmektedir. Benzer bir senaryoda borçlu ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvurup mevcut borcun hepsini icra veznesine depo ederek evdeki haczin kaldırılmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı yahut vekaleti olan kişi borcu aldığını yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne iletirse iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içinde en doğru yöntemlerle çare ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP