Başiskele Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Başi̇skele Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçluya alacaklı şahsın isteği ile borçlu olan kişinin gayrimenkulleri üzerine adli ve idari makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirli olan zaman içinde borcu olan kişi kendisine gönderilmiş olan ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan şahıs ödemesini tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı olan kişiye borcun tamamını ödemez ise haciz uygulaması gerçekleşir. Bu duruma ek olarak haciz konusu mallar adına alacaklı olan kişi bir yıl içerisinde satış talep etmez ise sözü edilen haciz kendiliğinden ortadan kaybolmuş olur. Aşağıda oldukça detaylı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtmek gerekir ki kişi mevcut tapuları üzerine haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Alanında uzman tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının isteği ile borçlu kişinin malvarlığına el koyulduktan sonra borcu olan kişi tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması adına belirtilmiş olan aşamaları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kaldırılması adına öncelikle haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olmak amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Kazanılan ayrıntılar bağlamında şayet borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu şahsın yahut borçlu olan şahsın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için haciz konusu malın satışının alacaklı şahıs tarafınca talep edilmemesi gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımı sonrasında eğer şartlar hayata geçmişse tapudaki haciz kaldırılır. Eğer alacaklı taraf satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılan istekler red alacaktır. Borçlu olan tarafın vereceği taahhüt ile dahi tapuya gelen hacizler kaldırılabilir. Lakin taraf taahhüt ettiği süreye uymaz ise hapse mahkum edilecektir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı olan taraf daima haczin kalkması talebinde bulunabilir. Tüm bu bahsedilenler bağlamında belirtmeliyiz ki tapu haciz kaldırma uygulaması neticesinde herhangi bir adalet eksikiğine uğramamak için tapu haciz kaldırma profesyonelinden hizmet alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi asgari süre içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP